ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

"Η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού"


Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 13:00 μ.μ. διοργανώνει μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας και στη συνέχεια ανοιχτή συζήτηση, στο ξενοδοχείο Arta Palace στην Άρτα.
Στην ανακοίνωση – κάλεσμα του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Τριαντάφυλλου Αθ. Αλμπάνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τονίζεται πως η συζήτηση θα έχει σαν θέματα:

«Την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα κρούσματα λαθροθηρίας που παρατηρούνται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
-τα προβλήματα και οι αντιξοότητες που εμποδίζουν την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 11989/08)
-την εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης της λαθροθηρίας εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού,
-προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας μετά την 20η Μαρτίου 2011, ημερομηνία που λήγει η καθολική απαγόρευση της δραστηριότητας».

Στην συζήτηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν Υπουργοί και αρμόδιοι φορείς και συγκεκριμένα: -Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Π.Ε.Κ.Α κα. Μπιρμπίλη, Υφυπουργός Π.Ε.Κ.Α κ. Μωραΐτης, Γ. Γραμματέας Υ.Π.Ε.Κ.Α κ. Ανδρεόπουλος, Σύμβουλος Υπουργού Π.Ε.Κ.Α, κα. Ανδρουκάκη, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Οικονόμου -Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός κ. Παπουτσής, Υφυπουργός κ. Μανώλης, Γ. Γραμματέας Ασφάλειας & Ναυσιπλοΐας κ. Χριστόπουλος, Γ. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μπούφης - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργός κ. Σκανδαλίδης, Υφυπουργός κα. Αποστολάκη, Γ. Γραμματέας Υπ.Α.Αν. κ. Κανελλόπουλος - Εισαγγελέας Εφετών -Εισαγγελείς Πρωτοδικών Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας - Δ/νσεις Δασών Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας -Δ/νσεις Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας -Δ/νσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας -Λιμεναρχείο Πρέβεζας -Αστυνομικές Δ/νσεις Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας - Κυνηγετικές Ομοσπονδίες: Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ενεργοί Πολίτες Αμβρακικού, Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Φ.Δ.Υ. Αμβρακικού - Τμήματα Αλιείας Άρτας, Αιτ/νίας, Πρέβεζας, Συνεταιρισμός Αλιέων: Λογαρού, Τσουκαλιό και Ι.Μ. Προφήτου Ηλίου.

Στην πρόσκληση προς τους φορείς ο κ. Αλμπάνης τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης αναφέρει: «Λόγω του ότι τα ανωτέρω θέματα είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού όσο και γενικότερα της αειφορικής διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου (συμπεριλαμβανομένης της ορθής θηραματοπονικής διαχείρισης της περιοχής), πιστεύουμε ότι η παρουσία σας στη συνάντηση θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική. Προσδοκώντας σε μια αρμονική συνεργασία».

ΠΗΓΗ: http://kynhgotopos.blogspot.com