ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ). Εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής συνέλευσης ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς η συμμετοχή άγγιξε για πρώτη φορά το 100%!
Το απερχόμενο Δ.Σ. παρουσίασε με εποπτικό τρόπο τα πεπραγμένα των κύριων δράσεων της Ομοσπονδίας αναφέροντας τις οικονομικές και άλλες ενισχύσεις προς τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, το επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί, τις ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης του ρόλου των κυνηγετικών οργανώσεων, το έργο της θηροφυλακής, αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν τα εθνικά πάρκα, τις νομικές ενέργειες της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, την εφαρμογή της Ομοσπονδίας για τις νέες τεχνολογίες (ipad, iphone), τις απελευθερώσεις θηραμάτων και τους αποδοτικότερους τρόπους υλοποίησης φιλοθηραματικών δράσεων από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και πολλά άλλα.
Αναλυτική ενημέρωση έγινε για τις εξελίξεις με βάση τους πρόσφατους νόμους για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, το νέο νόμο για τα σκυλιά, αλλά και για προβλήματα που απειλούν άμεσα την κυνηγετική δραστηριότητα.
Παρουσιάστηκε επίσης το πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων της Ομοσπονδίας (75 οχήματα της θηροφυλακής και των επιστημονικών συνεργατών), που θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της θηροφυλακής και θα συμβάλλει στην καλύτερη φύλαξη και προστασία της άγριας πανίδας.
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων που με ερωτήσεις και αξιόλογες προτάσεις τοποθετήθηκαν, ενώ επίσης και οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Σ. είχαν το χρόνο να παρουσιαστούν στο Σώμα και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες.
Τα πεπραγμένα του Δ.Σ. έτυχαν της πλήρους αποδοχής από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης και ομόφωνα εγκρίθηκαν. Επίσης ομόφωνες ήταν οι αποφάσεις έγκρισης του Απολογισμού 2011 και του Προϋπολογισμού για το 2012
Παρουσιάστηκε η αποτελεσματικότητα του μέτρου των πρόσθετων εισφορών και ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να συνεχιστεί, καθώς πολλαπλασιάζει τη δύναμη των κυνηγετικών οργανώσεων. Έτσι για το κυνηγετικό έτος 2012-2013 αποφασίστηκε οι πρόσθετες εισφορές να είναι τουλάχιστον 5 Ευρώ υπέρ Ομοσπονδίας και 20 Ευρώ υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου.
Μετά τις αρχαιρεσίες εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Πολυχρόνης Ιωάννης, Τσιώμπρας Νικόλαος, Ευμοιρίδης Δημήτριος, Σερραίος Λοϊζος, Καλογεράκος Νικόλαος, Γιαπουτζής Απόστολος και Σοφιανίδης Γεώργιος.
Η σύνθεση και η ανακήρυξη των αξιωμάτων θα πραγματοποιηθεί, όπως ορίζει το καταστατικό, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ.
Στη γενική Συνέλευση επίσης παρουσιάστηκε και μοιράστηκε η ετήσια έκδοση της Ομοσπονδίας  ‘ΠΑΝΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί θήρας’ σε όλους τους αντιπροσώπους των 63 Κυνηγετικών Συλλόγων, καθώς και σε άλλους παρευρισκόμενους.