ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Αναγνώριση της προσφοράς του Σ.Ε.Δ.Α.

Βράβευση του ΣΕΔΑ από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δωρόθεο Β’.

Στις 27 Ιουλίου 2011, μετά την Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναχράντου απονεμήθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου – Δωρόθεο Β’ προς τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου το παράσημο του Σταυρού της Ιεράς Μητρόπολης για το εθελοντικό έργο στη Δασοπροστασία - Δασοπυρόσβεση που προσφέρει. η ομάδα του Συλλόγου μας. Αντίστοιχα ο Σύλλογος μας απένειμε τιμητική πλακέτα προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη – Δωρόθεο Β’ για την στήριξη και προσφορά του προς τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου.  

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Είδηση από τον Ωρίωνα.

ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2, 15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr orion@orion.net.gr

Αθήνα, 28/7/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έλλειμμα διαφάνειας στη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
Θα διατηρηθεί και μετά τον ανασχηματισμό;
Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας πλήθος περιπτώσεων αδιαφάνειας και κακής διαχείρισης στους χειρισμούς του Δημοσίου, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της αξιοπιστίας του συνόλου του πολιτικού μας συστήματος. Ένας από τους τομείς που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική έλλειψη θεσμικού ελέγχου, σχετίζεται με το καθεστώς της αθρόας και ανεξέλεγκτης, όπως αποδεικνύεται, χρηματοδότησης των διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δρουν στην Ελλάδα.
Την αντίληψη αυτή που ήδη διακατείχε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας, ήρθε να επιβεβαιώσει η πρόσφατη έρευνα της Βουλής των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα της εισήγησης των Βουλευτών Αθ.Τσούρα και Ι.Τραγάκη οι οποίοι διερεύνησαν με απόφαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το καθεστώς της δράσης και της λειτουργίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα, είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν την «ανεπάρκεια συντονισμένου ελέγχου των χρηματοδοτήσεων των σχετικών δράσεών τους, απουσία ενιαίου, σαφούς θεσμικού πλαισίου και αδυναμία πλήρους χαρτογράφησης τους». Οι παραπάνω Βουλευτές επισημαίνουν ακόμη πως «Από τα στοιχεία με τις χρηματοδοτήσεις διαφόρων ΜΚΟ που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από τα Υπουργεία, επιβεβαιώθηκε ανάγλυφα η αδυναμία ενός συντονισμένου ελέγχου των χρηματοδοτήσεων, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χρηματοδότησης ΜΚΟ με αμφισβητούμενη ή ακόμα και ελάχιστη δράση».
Ένα από τα Υπουργεία που παρά την οικονομική κρίση έχει προς διάθεση των διαφόρων ΜΚΟ σημαντικά κονδύλια, τόσο από Εθνικούς όσο και από Ευρωπαϊκούς πόρους, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το συγκεκριμένο Υπουργείο, από ιδρύσεώς του τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και την απομάκρυνση της πρώην υπουργού κ.Τίνας Μπιρμπίλη, συνεργάστηκε επιλεκτικά ακόμη και σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο με μία συγκεκριμένη ομάδα περιβαλλοντικών ΜΚΟ που αποτελείται από τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS.
Η συνεργασία ενός κρατικού φορέα με μία ή περισσότερες μη διαπιστευμένες ΜΚΟ δεν είναι εξορισμού μεμπτή. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι παραπάνω οργανώσεις, ή τα διάφορα νυν και πρώην στελέχη τους, αναλαμβάνουν σχεδόν σε αποκλειστικότητα τις μελέτες και τα έργα για την προστασία, τον έλεγχο και την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός αυτού, συμμετέχουν, με διορισμένους από το Υπουργείο εκπροσώπους τους, σε πληθώρα διαχειριστικών επιτροπών και φορέων δημόσιας χρηματοδότησης και ελέγχου, με σημαντικό βαθμό εμπλοκής στην κρατική διαχείριση. Είναι προφανές ότι ο όρος «Μη Κυβερνητικός Οργανισμός» με τον οποίο αυτοχαρακτηρίζονται, τείνει να γίνει ασύμβατος με τον ρόλο που αναλαμβάνουν, υποκαθιστώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τους κρατικούς θεσμούς και την δημόσια διοίκηση. Η δράση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ συμπληρώνεται από το γεγονός πως, σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπρόσωποί τους είναι και υπαλληλικά στελέχη του Υπουργείου. Το γεγονός αυτό από μόνο του, πέραν της ηθικής νομιμοποίησης, δημιουργεί και εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη αυτά καταφέρνουν τελικά να διακρίνουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου που χρηματοδοτεί, από τα συμφέροντα των χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ:
  • Χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους χωρίς να δημοσιεύουν αναλυτικά στοιχεία για την αξιοποίηση των παραπάνω χρημάτων και συγκεκριμένα για τη μεθοδολογία και την αποτελεσματικότητα των «επιστημονικών» μελετών και προγραμμάτων που εκπονούν.
  • Επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την κατάρτιση νόμων του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις περιορίζουν σε βαθμό απαγόρευσης θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών (που σχετίζονται με το επάγγελμα ή τον ελεύθερο χρόνο τους) υπό το πρόσχημα (στο βαθμό που αυτό δεν τεκμαίρεται επιστημονικά) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
  • Αποδεικνύεται σε αρκετές περιπτώσεις πως στερούνται της απαραίτητης επιστημονικής επάρκειας για την κατάθεση προτάσεων και την εκπόνηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων, ακόμη και για ζητήματα που σχετίζονται με το «αντικείμενό» τους (βλ. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Κόκκινο Βιβλίο 2009 - Πρόγραμμα life για τον Αιγαιόγλαρο)
  • Χρηματοδοτούνται με υπέρογκα ποσά, που ξεπερνούν ακόμη και τα 2.000.000 ευρώ ετησίως, από διάφορα «ιδρύματα» που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (βλ. WWF), από πολυεθνικές επιχειρήσεις, κλπ. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτηματικά για το καθεστώς αυτών των επιχορηγήσεων, για τις προτεραιότητες που θέτουν οι χορηγοί αλλά και οι αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων καθώς και για την επίδραση που ενδεχομένως έχει η οικονομική δραστηριότητα και τα συμφέροντα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους πολλές φορές ιδρυμάτων.
  • Οι 7 από τις 10 δεν εντάχθηκαν στον έλεγχο που διενεργείται από τις αρχές του έτους από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς έχουν ιδρυθεί προ του 1997 γεγονός που εγείρει έντονα ερωτηματικά.
  • Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σαν επισφράγισμα της αδιαφανούς εμπλοκής των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο δημόσιο βίο, θα τις διαφημίσει δωρεάν σε σποτάκια που θα κοστίσουν 24.600 ευρώ μόνο για τη δημιουργία τους και πιθανά πολύ περισσότερα για την προβολή τους...
Με βάση τα παραπάνω, εκτιμούμε πως μέχρι τη θέσπιση κανόνων για «τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση ενός ενιαίου εθνικού και δεσμευτικού μητρώου ΜΚΟ» και «τη δημιουργία ενός ευέλικτου τακτικού μηχανισμού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων των ΜΚΟ όταν αυτές επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους» που προτείνεται από τους Βουλευτές στη σχετική εισήγησή τους, το ΥΠΕΚΑ υπό την νέα ηγεσία του πρέπει να προχωρήσει άμεσα και αποτελεσματικά,
  • Στην αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δράσης όλων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο για τα χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εκπόνησαν με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι σήμερα.
  • Στην αναθεώρηση και επαναξιολόγηση όλων των διατάξεων που υπέγραψε η τέως Υπουργός ΠΕΚΑ κα Μπιρμπίλη και προέβλεπαν τη συμμετοχή εκπροσώπων των (συγκεκριμένων) ΜΚΟ σε θεσμικές επιτροπές και φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και την κατανομή και διάθεση των σχετικών (πράσινων) πόρων, όπως είναι η «Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής», η «Επιτροπή Φύση 2000», η διαχειρίστρια αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» καθώς και όλες οι αρμόδιες επιτροπές για την κατανομή και διάθεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
Ελπίζουμε ότι η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και προσωπικά ο νέος Υπουργός κ.Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα αξιοποιήσει τόσο τα πορίσματα της Επιτροπής Διαφάνειας της Βουλής, όσο και την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας να τερματιστεί το καθεστώς κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας δραστηριότητες της περιβόητης βιομηχανίας περιβαλλοντικών μελετών που έχει στηθεί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, και θα ξεδιαλύνει το θολό τοπίο που έχει δημιουργήσει η δράση και η συμμετοχή των ΜΚΟ στον δημόσιο βίο της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά η απόλυτη διαφάνεια στις μελλοντικές συνεργασίες και σχέσεις του ΥΠΕΚΑ με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, να δημοσιευτούν όλα τα κριτήρια που διέπουν τις αποφάσεις επιλογής τους ως συνεργάτες, τα κριτήρια αναθέσεων των διάφορων περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων αλλά και η αξιολόγηση κάθε μελέτης ή προγράμματος που εκπονούν με εθνικούς - κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους χειρισμούς του ΥΠΕΚΑ που αφορούν σε δημόσια περιουσία (φυσικό περιβάλλον) και δημόσιο χρήμα (πράσινοι πόροι).
Από τις πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων από τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, η ομάδα των 10 περιβαλλοντικών ΜΚΟ επισκέφθηκε ήδη το Υπουργείο για ενημέρωση προφανώς του νέου Υπουργού. Ελπίζουμε ότι με την ίδια ταχύτητα και αποδοχή θα γίνουν δεκτά και τα αιτήματα των κυνηγετικών οργανώσεων οι οποίες, τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά, πρέπει να είναι οι βασικοί συνεργάτες του Υπουργείου στα θέματα του κυνηγιού.
Καλούμε την νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να οριοθετήσει τις σχέσεις και την επιρροή των διάφορων περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε ό,τι αφορά την διαχείριση του κυνηγιού στην χώρα μας, να απορρίψει όλες τις ιδεολογικές αντικυνηγετικές προκαταλήψεις τους και να εφαρμόσει επιτέλους επιστημονικές μεθόδους και κριτήρια στη διαχείριση της θήρας και των θηραματικών πληθυσμών.
Σχετικοί σύνδεσμοι:

Εγκριση της ΓΓΝΓ για απευθείας ανάθεση δημιουργίας διαφημιστικών spots με τις γνωστές ΜΚΟ (26/7/2011)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4ΑΣΤΛ-2Α6

Το χρονικό: "ΥΠΕΚΑ & ΜΚΟ ενάντια στη Θήρα" (5/7/2011)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=art/ypekamko.htm

Αδιαφανής ανάθεση μελέτης του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (19/5/2011)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/eoe.htm

Βιομηχανία μελετών για τη «σωτηρία» και την «προστασία» του περιβάλλοντος (22/3/2011)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/mel.htm

Διαβάστε μεγάλες αλήθειες για τις ΜΚΟ (αγνώστου συντάκτη, 3/2011)
http://planet-greece.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

Ύποπτες μεθοδεύσεις κατά της Θήρας από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στην επικείμενη αναμόρφωση της Δασικής Νομοθεσίας (23/2/2011)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/adn.htm

Προστασία βιοποικιλότητας ή βιομηχανία παραγωγής περιβαλλοντικών μελετών; (15/2/2011)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/bio.htm

Το Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο για τα πουλιά (5/8/2010)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2010/redbookgr.htm

Το Πράσινο Ταμείο και οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (17/2/2010)
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2010/mail2politic3.htm

Η άποψη του "Αρχιπελάγους" με τίτλο "Απόπειρα χειραγώγησης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα" (29/5/2009)
http://www.archipelago.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yK7g0OHR6uA%3d&tabid=196

Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
ΩΡΙΩΝ  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Νέο τεύχος Τύπος ΚΥΝΗΓΙ.

Μαχόμενο περιοδικό για μαχόμενους αναγνώστες. Κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 27/7/11 και κάθε Τετάρτη, με τον Ελεύθερο Τύπο. Αν σέβεστε την κυνηγετική σας υπόσταση, μην το χάσετε!

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Στην Πάρο το ANIMAL PLANET για τη Γάτα του Αιγαίου.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του πολύ γνωστού αμερικανικού προγράμματος ANIMAL PLANET βρέθηκε στην Πάρο στις 14 και 15 Ιουλίου 2011, προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα για τη γάτα του Αιγαίου στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ για τη συγκεκριμένη ράτσα.

Ο PAWS (Paros Animal Welfare Society), που είναι ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου οργάνωσε την επίσκεψη και ο παραγωγός Matt Geagher με την ομάδα του, Mike Marshall και Γιάννη Αντύπα, συνάντησαν και πήραν συνέντευξη από κατοίκους του νησιού, οι οποίοι ταΐζουν μεγάλες γατοκοινότητες, τον κτηνίατρο Αντώνη Λάμπρου και εθελοντές του PAWS που οργανώνουν στειρώσεις.

Στην ομάδα του τηλεοπτικού συνεργείου άρεσε ιδιαίτερα η καφετέρια «Θαλασσάκι» στην παραλία του Λογαρά, καθώς εκεί ο Γρηγόρης Μελανίτης μαζί με τον γιό του Μανώλη, φροντίζουν μια ομάδα από περίπου 15 γάτες, ενώ το καφέ τους αποτελεί σημείο συνάντησης για τους ντόπιους εδώ και 40 χρόνια.
Η Λένα Γιακουμοπούλου μέλος του PAWS εξηγεί στο www.zoosos.gr : «Το 6λεπτο αφιέρωμα στη γάτα του Αιγαίου θα προβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου από το Discovery Channel. Μόλις μας ενημερώσουν για την ημερομηνία και την ώρα θα σας το πούμε εγκαίρως».

Ο Ελληνικός Όμιλος Γάτας συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάτας για να αναγνωριστεί η γάτα του Αιγαίου ως ξεχωριστή ράτσα. Η γάτα του Αιγαίου, συνηθισμένη στις Κυκλάδες, έχει λευκή βάση και συνήθως 2 ακόμη χρώματα, μεσαίο προς μακρύ τρίχωμα, στρογγυλεμένα αυτιά και σκιστά μάτια.

ΠΗΓΗ: www.newsbomb.gr

Το "βαθύ λαρύγγι" της ΕΥΠ και... τα "δασικά " του Β. Ρέστη.

Στις 19 Ιουλίου αποκαλύψαμε ότι ο εισαγγελέας εφετών, Ισίδωρος Ντογιάκος, που διεξάγει τη μεγάλη έρευνα για το λεγόμενο “παραδικαστικό κύκλωμα Νο 2 ” έκανε «έφοδο» σε δασική έκταση στο Κορωπί, που με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας δόθηκε παράνομα σε εταιρεία συμφερόντων του μεγαλοεφοπλιστή, Βίκτωρα Ρέστη.


Φυσικά, τα μεγάλα ΜΜΕ έκαναν το θέμα… γαργάρα, δείχνοντας για μία ακόμα φορά το μέγεθος της διαπλοκής τους.

Στις 20 Ιουλίου το δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Στρίμπερη, που εκπροσωπεί τον γνωστό επιχειρηματία, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία παραδέχεται – εμμέσως πλην σαφώς - ότι, πράγματι, εταιρείες του Β. Ρέστη κατέχουν, με παράνομες δικαστικές αποφάσεις, «δημόσιες δασικές εκτάσεις».


Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.


ΠΗΓΗ: http://ksipnistere.blogspot.com

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Νέο τεύχος Τύπος ΚΥΝΗΓΙ.

Μαχόμενο περιοδικό για μαχόμενους αναγνώστες. Κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 20/7/11 και κάθε Τετάρτη, με τον Ελεύθερο Τύπο. Αν σέβεστε την κυνηγετική σας υπόσταση, μην το χάσετε!

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Τα σέβη μου κύριε Υπουργέ...

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος με...αυθαίρετο!

 Τετρασέλιδο ρεπορτάζ φιλοξενεί η εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" για την εξοχική κατοικία της μητέρας του υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, η οποία αναφέρει πως είναι παράνομη και ζητάει την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου διατηρεί για εξοχική κατοικία χτισμένη μέσα σε αναδασωτέα περιοχή στη Βραυρώνα Αττικής, στον οικισμό Χαμολιά.
Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, το σπίτι, σύμφωνα με τον διευθυντή Δασών Ανατολικής Αττικής κ. Αναστάσιο Καζάση, είναι αυθαίρετο και παράνομο, ενώ έχει εκδοθεί γι' αυτό και απόφαση κατεδάφισης.

Μάλιστα, η μητέρα του υπουργού, η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του οικισμού προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουν τη νομιμοποίηση των κτισμάτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το ζήτημα ο υπουργός Περιβάλλοντος είχε την Πέμπτη συνάντηση με δασολόγο προκειμένου να έχει μια καλύτερη πληροφόρηση γύρω από το θέμα.
"Ετσι, ως υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπακωνσταντίνου καλείται να αποφασίσει ανάμεσα στα συμφέροντα της μητέρας του και του Δημοσίου", αναφέρει το δημοσίευμα χαρακτηριστικά προσθέτοντας δηλώσεις των αυθαιρετούχων της περιοχής οι οποίοι λένε: "Μακάρι να νομιμοποιήσει και εμάς και ας είμαστε μέσα στο δάσος".

Όπως αναφέρεται, την εξοχική κατοικία κληρονόμησε η μητέρα του υπουργού,Ελένη-Αθηνά Κλεόπα, από τον σκηνοθέτη Ηρακλή-Στυλιανό Παπαδάκη, ενώ εν συνεχεία αγόρασε από άλλο ιδιοκτήτη και το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου.

" Το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο", αναφέρεται στην πράξη αποδοχής.
Για χρόνια, το εν λόγω σπίτι ήταν το ησυχαστήριο της οικογένειας Παπακωνσταντίνου ενώ οι επισκέψεις σε αυτό μειώθηκαν όταν αγόρασε το οικόπεδο στη Σέριφο και έφτιαξε εκεί μια νέα εξοχική κατοικία.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του υπουργού αρχικά ξεκίνησε να νοικιάσει το σπίτι, ψάχνοντας παράλληλα για αγοραστή, ζητώντας 300.000 ευρώ.
Αν και ένα ζευγάρι Γάλλων έδειξε ενδιαφέρον να το αγοράσει ωστόσο δεν κατέστη δυνατό εφόσον διαπίστωσαν ότι το σπίτι είναι αυθαίρετο και χτισμένο μέσα σε αναδασωτέα έκταση.

Παπακωνσταντίνου: Λυσσαλέα επίθεση λάσπης
Ο Γ. Παπακωνσταντίνου χαρακτηρίζει "κατάπτυστες" τις αναφορές σε οικογενειακό αυθαίρετο κάνοντας λόγο για λυσσαλέα επίθεση λάσπης. Γνωστοποιεί δε ότι θα καταθέσει και νέα αγωγή κατά της εφημερίδας.

"Το ακίνητο είναι ενταγμένο στις διατάξεις του "νόμου Τρίτση", έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και εισφορές και έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο", αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σημειώνει ότι με πρόσφατη διοικητική απόφαση της Περιφέρειας, όλη η περιοχή κηρύχθηκε αναδασωτέα, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εκεί να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως διευκρίνισε, η απόφαση εκκρεμεί.

Μάλιστα, συνδέει τα δημοσιεύματα της εφημερίδας εναντίον του με την απάντηση που είχε δώσει στη Βουλή για τις καθυστερήσεις στη διερεύνηση φορολογικών εκκρεμοτήτων του εκδότη του "Πρώτου Θέματος", Θέμου Αναστασιάδη.

ΠΗΓΗ: www.news247.gr

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Κυκλαδίτικοι ντουμπλέδες.


Του Νίκου Βασάλου http//kaliakouda.blogspot.com

Συνέχεια ακουσμάτων και παρακουσμάτων μου και η Κύθνος κινείται σε ήρεμους, σχεδόν υποτονικούς, ρυθμούς. Η «αγωνία» του Γιώργη, όπως και κάθε άλλου ανοιχτόμυαλου και φιλόξενου οικοδεσπότη, είναι η, όπως όλα δείχνουν, αναμενόμενη περιορισμένη μετακίνηση κυνηγετικού πληθυσμού για την φετινή χρονιά. Μια μετακίνηση η οποία, εδώ και πολλά χρόνια, δίνει το φιλί της ζωής σε μικρά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας αιτία του πολύπαθου κυνηγίου. 

Για να μην μακρηγορώ και γίνομαι κουραστικός, πάλι (!), οι υπόλοιπες Κυκλάδες ζουν σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Για κάποιους η σεζόν έχει αρχίσει και τα τουριστικά σακίδια κουβαλούν μαζί με τα άπλυτα του κάθε τουρίστα και τις προσδοκίες των επαγγελματιών. Για κάποιους άλλους μάλλον δεν θα αρχίσει ποτέ, αφήνοντας αραχνιασμένους τους μπεζαχτάδες τους κι αυτούς σε ρόλο άυπνου σκοπού στο κατώφλι της πόρτας των καταστημάτων τους.

 Ο τσικνιάς (το στενό πέρασμα ανάμεσα Τήνο - Μύκονο, στο οποίο πάντα επικρατούν έντονοι άνεμοι) παρέμβαλε και σκόρπισε κάποια βασικά λογάκια, τα οποία έφτασαν καθυστερημένα, από σπόντα που λένε, στ’ αυτιά μου. Ο θηροφύλακας στην Τήνο, όντας παρών σε γινόμενο έλεγχο από συνάδελφο του, που βρισκόταν εκεί σε εκτός έδρας υπηρεσία, σε συγγενικό του πρόσωπο, δεν έλαβε θέση όταν κατατέθηκε μήνυση για εκγύμναση σκύλου σε μη ενδεδειγμένο χώρο, η οποία βρίσκεται ήδη στα γραφεία της εισαγγελίας Σύρου. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος η οποία έρχεται να αντικρούσει τις φήμες για τα δυο μέτρα και σταθμά που εφαρμόζει και πρέπει να ακουστεί για το σωστό και το δίκαιο. 

Με μια γενική και γρήγορη ματιά θα δούμε ότι λίγο ως πολύ, όλη η κυνηγετική Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς ανάλογους του μεγέθους των κατά τόπου συλλόγων, το όραμα και την όρεξη των συμβούλων. Μεγάλα βαπόρια, μεγάλες φουρτούνες και το αντίθετο. Εδώ και καιρό πια, βρίσκεται υπό καθεστώς ΔΝΤ, τρομοκρατίας, αβεβαιότητος και μοιρολατρίας. Κάτι το οποίο τσαλακώνει τον, πάλαι ποτέ, ελεύθερο και αχαλίνωτο χαρακτήρα, το αέρινο και allegro πνεύμα του Έλληνα πολίτη - κυνηγού. 

Κάποιοι που δεν έχουν αισθανθεί και βιώσει τις συγκινήσεις που προσφέρει το κυνήγι, απορούν που εγώ και κάποιες χιλιάδες άλλοι έχουμε την εμμονή και την όρεξη να ασχολούμαστε σε τέτοιους καιρούς, με τέτοιες συγκυρίες ακόμα με δαύτο. Τι να κάνουμε κύριοι; Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι!   

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου ΚΥΝΗΓΙ στις 13/7/2011      

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Μην ξεράσω...!!!

Το τελευταίο διάστημα το κυνήγι περνά στην πραγματικότητα από συμπληγάδες. 

Από τότε που έπαψε να ασκείται για βιοποριστικούς λόγους, πολλοί είναι αυτοί που έχουν δώσει τον ίδιο τους τον εαυτό για δαύτο. Κάποιοι έμειναν ελεύθεροι για να μην στερήσουν από τον εαυτό τους την ευχαρίστηση του κυνηγίου. Την ευχαρίστηση του να βρεθούν παρέα με το σκυλί τους στο βουνό, ή να στερήσουν τον εαυτό τους από το κυνήγι. 

Παντρεμένοι, αιτία των συνεχόμενων συμβουλίων και δρώμενων του συλλόγου τους, εκπαιδευτικών εξόδων, των ταξιδίων για την ανεύρεση της βελουδομάτας κ.α. δεν φορούν πια το καπέλο στο κεφάλι τους, αλλά το κρεμούν. Απόρροια αυτής της εκκεντρικής συνήθειας που απέκτησαν, είναι τα οστέινα λάβαρα που σηκώνουν πλέον στο τριχωτό, ή, άτριχο της κεφαλής τους ως άλλοι τάρανδοι! Φυσικά δεν κάνω λόγω για εκείνους που βάζουν πλάτη, συνεισφέροντας οικονομικά χρόνια τώρα.

Κανείς από τους ταγούς μας όμως δεν έβγαλε ανακοινωθέν - ψήφισμα για αυτούς τους εργάτες – υπηρέτες του κυνηγίου. Κανείς τους δεν μπήκε στον κόπο να μας ξεσηκώσει και να μας ενώσει κατά των ΜκΟ που μας συρρικνώνουν κάθε μέρα, συνεργόντας με το ΥΠΕΚΑ και άλλα, μεγάλα συμφέροντα.


Δείτε την ανακοίνωση της μαμάς ΚΣΕ που πάρθηκε στην γενική συνέλευση και κάντε τον εμετό σας ελεύθεροι…!!!

Μην φοβάστε, κάντε κλικ να το δείτε μεγάλο!


Νέο τεύχος Τύπος ΚΥΝΗΓΙ.

Ο δαίμονας του βιολογικού μας ρολογιού χτύπησε και σήμερα όντας Τετάρτη, εμείς επιμένουμε να έχουμε Τρίτη! Δείτε λοιπόν το εξώφυλλο, που ήδη βρίσκεται στα περίπτερα, του νέου τεύχους και όσοι πάσχετε από την ίδια ασθένεια, τρέξτε να το αγοράσετε...εξαντλείται!

Μαχόμενο περιοδικό για μαχόμενους αναγνώστες. Κυκλοφορεί σήμερα Τετάρτη 13/7/11 και κάθε Τετάρτη, με τον Ελεύθερο Τύπο. Αν σέβεστε την κυνηγετική σας υπόσταση, μην το χάσετε!

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Ακούραστη η ΚΟΜΑΘ.

Μια σειρά από δρώμενα παρουσιάζει το γραφείο τύπου της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ που, με την ακόλουθη ανακοίνωση του, αφενός μας ενημερώνει, αφετέρου μας κάνει υπερήφανους που ανήκουμε στην κυνηγετική οικογένεια και έχουμε τέτοιους λειτουργούς ανάμεσά μας γιατί πραγματικά οι υπηρεσίες που παρέχει, αγγίζουν τα όρια του λειτουργήματος! Συγχαρητήρια Κύριοι.

Σας στέλνουμε μερικές ειδήσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης.
Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική είδηση πατώντας στο αντίστοιχο link

1. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο θηροφυλάκων της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

http://www.hunters.gr/?p=1262

 2. Συμμετοχή της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ στη Θεσ/νίκη σε έκθεση ενημέρωσης κοινού για την πυροπροστασία των δασών 
http://www.hunters.gr/?p=1255

3. Συνεχής η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας 
http://www.hunters.gr/?p=1249

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γραφείο Τύπου ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Εγκρίθηκε το σ/ν για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα.

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Με το σχέδιο νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στοχεύει :


- στην αποτελεσματική προστασία των ζώων συντροφιάς μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και στην προστασία κάθε κατηγορίας ζώου από τη χρησιμοποίησή τους και την εκμετάλλευσή τους σε δημόσια κερδοσκοπικά θεάματα.

- στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στην αντιμετώπιση των θεμάτων καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, ζητήματα που έχουν αποκτήσει σήμερα ιδιαίτερη και διαρκώς αυξανόμενη σημασία.

Ειδικότερα, με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, επέρχονται 10 ουσιώδεις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και το γενικότερο καθεστώς προστασίας των ζώων.

Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Δημιουργείται σε κεντρικό επίπεδο η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

2. Καθορίζονται οι συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και θεσμοθετείται για λόγους απλοποίησης ενιαίο βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο των ζώων.

3. Η ηλεκτρονική σήμανση για όλες ανεξαίρετα τις γάτες και τους σκύλους δεσποζόμενους και αδέσποτους που περισυλλέγονται, καθίσταται υποχρεωτική.

4. Δημιουργείται ένα οργανωμένο σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σε κάθε Δήμο -σε συνεργασία με Φιλοζωικές Ενώσεις και Σωματεία- ενώ θεσμοθετείται η ευθύνη του Δήμου για κάθε βλάβη ή ζημία που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα.

5. Τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων θα αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι μόνιμης παραμονής των αδέσποτων ζώων και στα καταφύγια αυτά θα παρέχεται η αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα που έχουν ανάγκη.

6.Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση/γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ζώου συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσης.

7. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα θηλυκά αδέσποτα ζώα γίνονται από κτηνίατρους, ακόμα και σε κινητές μονάδες άσκησης κτηνιατρικών πράξεων μετά από σχετική άδεια, ενώ στειρώσεις μπορούν να γίνονται και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους.

8. Απαγορεύεται η συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο θέαμα καθώς και οποιαδήποτε δημόσια έκθεση ζώου για κερδοσκοπικό σκοπό.

9. Η κακοποίηση και η βάναυση μεταχείριση των ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μη εξαγοράσιμη και χρηματική ποινή μέχρι 30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο.

10. Τέλος προβλέπεται σοβαρή αυστηροποίηση τόσο των ποινικών κυρώσεων, όσο και των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες που γίνονται ακόμα πιο αυστηρές σε περίπτωση υποτροπής, προκειμένου να υπάρχει ένα πλήρες, αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων.

ΠΗΓΗ: http://kynhgotopos.blogspot.com/

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Νέο Δ.Σ. για τον Ωρίωνα.

ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ

Κρήτης 2, 15127, Μελίσσια-Αθήνα
http://www.orion.net.gr/ orion@orion.net.gr

Αθήνα, 8/7/2011
Προς: Κυνηγετικές Οργανώσεις
Κυνηγετικά ΜΜΕ, Ιστοσελίδες
Μέλη και φίλοι του Ωρίωνα
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Θέμα: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωρίωνα

Αγαπητοί φίλοι,
σας ενημερώνουμε ότι μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος : Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Αντιπρόεδρος : Θωμάς Μπατσέλας
Γ.Γραμματέας : Νίκος Παπαϊωάννου
Ταμίας : Δημήτρης Σκαμνέλος
Εφορος Δραστ/των : Αλέξανδρος Γκάσιος
Μέλος : Περικλής Μπίρτσας
Μέλος : Τάσος Τσιόδρας
Για την Εξ.Επιτροπή εξελέγησαν οι: Μάκης Μαγδαληνός, Μάνος Σιδέρης και Πάνος Κορτσιμελίδης.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη τους. Δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε την προσπάθεια, για την υποστήριξη του Κυνηγίου και για την προστασία της Ελληνικής υπαίθρου και βιοποικιλότητας απέναντι σε κάθε επιβουλή.

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας και ενόψει του καλοκαιριού, καλούμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να προστρέξουμε και να βοηθήσουμε τους συλλόγους μας, και όποιον άλλο φορέα έχει σχετική δράση, στον τομέα της πυρασφάλειας. Η ευθύνη για τη διαφύλαξη της υπαίθρου αφορά όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα εμάς τους κυνηγούς που βιώνουμε από κοντά την ύπαιθρο και γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που υπάρχουν.

Για τον Ωρίωνα, Με εκτίμηση,
O Πρόεδρος
Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Ο Γ.Γραμματέας
Νίκος Παπαϊωάννου

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Κυκλαδίτικοι ντουμπλέδες.


 Του Νίκου Βασάλου http//kaliakouda.blogspot.com

Η περίοδος είναι νεκρή. Δεν έχει κυνήγι, δεν έχει ειδήσεις. Ποιος τα λέει αυτά καλέ; Το κυνήγι δεν σταματά ποτέ. Κυνήγι δεν σημαίνει μόνο όπλο, βουνό και μυρωδιά καμένου μπαρουτιού. Κυνήγι είναι μια σειρά από αναρίθμητες ενέργειες που η ολοκλήρωση όλων αυτών, η πεμπτουσία να πούμε, είναι η ολιγόωρη παραμονή μας στο βουνό και η πολυπόθητη συνάντηση με το θήραμα, αν και όποτε. 

Οι Κυκλάδες για παράδειγμα, σκέτη κυψέλη. Κάθε βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ από τον βόμβο! Στα μεγάλα αστικά κέντρα τον λένε θόρυβο της πόλης. Εδώ στο χάος των περικυκλωμένων βράχων απ’ τα κρυστάλλινα νερά, στην μέση της ηρεμίας, ακούγεται ακόμα και το τρίξιμο των κρεβατιών μας όταν αλλάζουμε πλευρό την νύχτα! Οι χτύποι της καρδιάς κάποιων που προσμένουν την έναρξη. 

Ακούγονται τα αστραπόβροντα της Άνδρου που, όπως όλα δείχνουν, θα πνιγεί από την μπόρα που φέρνουν τα μαύρα νεροκάπουλα. Ακούω από την Τήνο κάποιους να παραμιλάνε με τον θηροφύλακα του νησιού, ότι τάχα μου έχει δυο μέτρα, δυο σταθμά και μπόλικο τραχανά απλωμένο. Κάποιους άλλους να χαίρονται για τον νέο πρόεδρο, τον νεότερο της ομοσπονδίας μας που, σαν νέος κι αυτός, έχει εγωισμό και προσπαθεί να τα ξεκεφαλώσει μόνος του, παραμερίζοντας την πείρα των παλαιών. 

Μπορεί κάποιους να τους αποστρέφει, αλλά εγώ το χαίρομαι. Δείχνει πυγμή, θάρρος και θέληση. Ακούγεται η ευχαρίστηση του Στέφανου από την Μύκονο, που νέα άτομα με όρεξη ανέλαβαν τον σύλλογο τους και θα μπορέσει κι αυτός να είναι μόνο θηροφύλακας και αρωγός των προσπαθειών τους. 

Η Σύρα λόγω μηδενικής απόστασης με ξεκουφαίνει! Τα περδικόπουλα κακαρίζουν ευχαριστημένα κι ακούγονται πολύ τα αφιλότιμα, είναι πολλά βλέπεις! Στις ποτίστρες κυλά καθαρό νερό. Βρήκαν και το κλειδί κι άνοιξαν τα σεντούκια της ΚΟΣΕ κι έτσι, μα την Άρτεμη, μου ‘ρχεται να κάνω αίτημα στον Δήμαρχο για να μετονομάσουν το νησί. Να προσθέσουν, χατίρι του συλλόγου μας, άλλο ένα συνθετικό κι από σκέτη Σύρα να την λέμε Σύρα κι αράξαμε! Αφού η γαλήνη έκανε, μετά από μια 3ετια σχεδόν, σπίτι της τα γραφεία του συλλόγου μας. 

Οι φουρτούνες βέβαια δεν θα λείψουν ποτέ κι από κανέναν, αλλά όπως λέει η παροιμία ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται. Συνεχίζεται… 

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου ΚΥΝΗΓΙ στις 6/7/2011

Λύκοι κατασπάραξαν 120 πρόβατα!

Σοκ υπέστη ένας κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα, όταν έντρομος διαπίστωσε πως έχασε 120 πρόβατά του από επιθέσεις λύκων.


Η επίθεση στα ζώα έγινε από αγέλη 30 περίπου λύκων, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή στους κατοίκους της ορεινής περιοχής των Τρικάλων.

Ο κτηνοτρόφος διατηρεί μονάδα γαλακτοπαραγωγής στην Αγρελιά των Τρικάλων, στο πλευρό του οποίου τάσσεται η Δημοτική Αρχή Τρικάλων για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στα ορεινά χωριά του Δήμου.

ΠΗΓΗ: www.newsbomb.gr

Αγέλη λύκων κατασπάραξε κοπάδι στον Παρνασσό.

Ανήσυχοι είναι οι κτηνοτρόφοι στα ορεινά της Στερεάς μετά και την είδηση ότι για άλλη μία φορά αγέλη λύκων κατασπάραξε πρόβατα. Το περιστατικό, σύμφωνα με το lamiareport.gr σημειώθηκε πριν από μία περίπου βδομάδα όταν ο ένας κτηνοτρόφος από το Δίστομο δήλωσε ότι οι λύκοι κατασπάραξαν 35 πρόβατα.


Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για έξαρση του φαινομένου και υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια της προστασίας που παρέχεται στα κοπάδια των λύκων, αφού προστατεύονται νομοθετικά, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί επικίνδυνα με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες επιθέσεις. Στην περιοχή του Παρνασσού το καλοκαίρι ανεβαίνουν κοπάδια από Φθιώτιδα, Φωκίδα και Βοιωτία.

ΠΗΓΗ: www.newsbomb.gr

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Νέο τεύχος Τύπος ΚΥΝΗΓΙ.


- Απολογισμός ΚΣΕ: Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα! 
  Ανεσκουμπομένος κι έτοιμος για μάχες ο Ρόκυ Μπαλμπόα του Ελληνικού κυνηγίου...πάλι. Πάλι;!!!  

Μαχόμενο περιοδικό για μαχόμενους αναγνώστες. Κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 6/7/11 και κάθε Τετάρτη, με τον Ελεύθερο Τύπο. Αν σέβεστε την κυνηγετική σας υπόσταση, μην το χάσετε!