ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Προειδοποιητική επιστολή για την παγίδευση ωδικών πτηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην κυβέρνηση της Μάλτας με την οποία την προτρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επαναφορά της παραδοσιακής παγίδευσης ωδικών πτηνών της οικογένειας Fringillidae (Σπιζίδες).
Η πρακτική αυτή απαγορεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Μάλτας να εφαρμόσει μία παρέκκλιση από την οδηγία της ΕΕ για τα πτηνά, τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με την οποία επιτρέπει τη σύλληψη (γνωστή και ως παγίδευση) επτά άγριων ωδικών πτηνών από το 2014.
Τα επτά άγρια είδη της οικογένειας Fringillidae (Σπιζίδες) γνωστά ως σπίζες ή σπίνοι (wild finches) είναι: σπίνος (Fringilla coelebs), φανέτο (Carduelis cannabina), καρδερίνα (Carduelis carduelis), Φλώρος (Carduelis chloris), Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes), σκαρθάκι (Serinus serinus) και λούγαρο (Carduelis spinus).
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις αυστηρής προστασίας μόνο σε περίπτωση απουσίας άλλων ικανοποιητικών λύσεων διατήρησης και εφόσον εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων παρεκκλίσεων. Καθώς δεν υφίσταται τέτοια αιτιολογία σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει επίσημη προειδοποιητική επιστολή, με την οποία προτρέπει τη Μάλτα να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ και να απαντήσει εντός ενός μηνός επιβεβαιώνοντας ότι αυτό πραγματοποιήθηκε.
ΠΗΓΗ: Φύση Τν 

Νέο τεύχος Τύπος ΚΥΝΗΓΙ.


Μαχόμενο περιοδικό για μαχόμενους αναγνώστες. Κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 22/10/2014 και κάθε Τετάρτη με τον Ελεύθερο Τύπο. Αν σέβεστε την κυνηγετική σας υπόσταση, μην το χάσετε!