ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

Σεμινάριο Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής ΚΟΜΑΘ.
Από τον Ιούνιο του 2011 η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης έχει ξεκινήσει συστηματικά έναν κύκλο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων για τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακές της με απώτερο σκοπό την άριστη απόδοσή τους όσον αφορά τα καθήκοντά τους, κάτι που συνεπάγεται και την αρτιότερη προστασία του θηραματικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Έτσι, μετά τα σεμινάρια του Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2011, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Φοίνικα μια ακόμα μεγάλη επιμορφωτική συνάντηση των 61 Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων της ΚΟΜΑΘ, στην οποία συμμετείχαν και περισσότεροι από 10 Θηροφύλακες Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής αρμοδιότητας της ΚΟΜΑΘ.

Στο ολοήμερο αυτό σεμινάριο οι Θηροφύλακες επικαιροποίησαν τις γνώσεις τους στην αναγνώριση ειδών ορνιθοπανίδας μέσω της δίωρης διάλεξης του Επίκουρου Καθηγητή Άγριας Πανίδας του ΤΕΙ Λάρισας Περικλή Μπίρτσα και του Δασολόγου M.Sc. Διαχείρισης Άγριας Πανίδας Αλέξανδρου Γκάσιου, Επιστημονικού Συνεργάτη της Στ΄ ΚΟΜΑΘ.

Ενημερώθηκαν για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων νεκρών ζώων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για το Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας μέσω διάλεξης της Κτηνιάτρου του τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Ευαγγελίας Γαλούπη.

Εκπαιδεύτηκαν σε θέματα προσέγγισης και ελέγχων οχημάτων, πολιτών και όπλων από τον Αστυνόμο Β΄ Δημήτριο Αντωνίου του Εργαστηρίου Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας.

Ενημερώθηκαν, επίσης, για θέματα προφύλαξης στο πεδίο (ασφαλής οδήγηση, τσιμπήματα εντόμων κτλ) από τον Τεχνικό Ασφαλείας της ΚΟΜΑΘ, Μηχανολόγο Μηχανικό Νικόλαο Σάκκο, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Νομοθεσία περί Θήρας από τη Νομική Σύμβουλο της ΚΟΜΑΘ Σοφία Μαϊλιάνη, ενώ έτυχαν και πλήρους ενημέρωσης για το Σύστημα Παρακολούθησης Στόλου Οχημάτων που έχει εγκαταστήσει η ΚΟΜΑΘ στα οχήματά της από τον Υπεύθυνο Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής του ΔΣ της ΚΟΜΑΘ κ. Νίκο Καλογεράκο και τον Διευθυντή Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΚΟΜΑΘ Κωνσταντίνο Παπασπυρόπουλο, Δρ. Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθηγητής Ηλίας Βουλγαρίδης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Σχολής, αρμόδιος για θέματα θηραματοπονίας και άγριας πανίδας, καθηγητής Χρήστος Βλάχος. Τους θηροφύλακες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΚΟΜΑΘ Ιωάννης Πολυχρόνης, ο οποίος βράβευσε και τέσσερις Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες για το εξαίρετο έργο τους την προηγούμενη χρονιά. Οι θηροφύλακες αυτοί αλφαβητικά είναι: ο κ. Αναστάσιος Πάντσιος, ο κ. Αναστάσιος Ραπτόπουλος, ο κ. Θεόδωρος Τζεντέμης και ο κ. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης.

Στόχος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ είναι η συνεχής επιμόρφωση των θηροφυλάκων και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προς αυτό το σκοπό.

Ήδη προγραμματίζεται ειδικό πιστοποιημένο σεμινάριο διάσωσης και πρώτων βοηθειών, ώστε οι θηροφύλακες να είναι σε θέση να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε κυνηγό ή άλλο πολίτη που θα βρεθεί στο βουνό και θα κινδυνεύει η ζωή του.

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ΄ Κ.Ο.Μ.Α.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2012, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απ’ αυτήν, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ’ αριθμ. 624/31-05-2012 Συνεδρίασή του και αποτελείται από τους παρακάτω :


Πρόεδρος : Πολυχρόνης Ιωάννης


Αντιπρόεδρος : Γιαπουτζής Απόστολος


Γεν. Γραμματέας : Νικόλαος Καλογεράκος


Ταμίας : Σοφιανίδης Γεώργιος


Σύμβουλοι: : Ευμοιρίδης Δημήτριος
Σερραίος Λοΐζος
Τσιώμπρας Νικόλαος

Επίσης συνεδριάσουν άμεσα τα περιφερειακά συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων για την επιλογή των περιφερειακών τους εκπροσώπων.

Συγκεκριμένα θα εκλεγούν άλλοι έξι (6) περιφερειακοί σύμβουλοι, πέραν των τριών (3) που ήδη συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριασεις του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ και μεταφέρουν τις απόψεις και τα θέματα που απασχολούν τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Επίσης θα διοργανώνουν, τουλάχιστον 4 φορές ετησίως τις περιφερειακές συγκεντρώσεις (σύνολο 24 περιφερειακές συναντήσεις ετησίως)

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΑΘ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εξετάζοντας ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αιτήματα ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητάς της και ερευνώντας τρόπους αντιμετώπισης των κυνηγετικών προβλημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου του 2005, στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται και εκφράζουν γνώμη και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων. Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΚΟΜΑΘ έχουν δημιουργηθεί έξι διοικητικές μονάδες, σε κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί ένας Περιφερειακός Εκπρόσωπος, ένας Συντονιστής Θηροφύλακας και ένας Επιστημονικός Συνεργάτης (δασολόγος ή δασοπόνος). Οι έξι διοικητικές αυτές μονάδες έχουν χωρικά ως εξής:

1) Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης

2) Νομών Καβάλας & Δράμας

3) Νομών Σερρών & Κιλκίς\

4) Νομών Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης

5) Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας

6) Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Ο θεσμός των περιφερειακών συμβουλίων έχει αποδώσει τα 7 χρόνια που λειτουργεί, καθώς μεταφέρονται άμεσα τα ζητήματα της περιφέρειας, ενώ και ο περιφερειακός σύμβουλος με την ενεργό του συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μεταφέρει τις πολιτικές που ασκεί η Ομοσπονδία. Το μέτρο αυτό συμβάλλει στην αποκέντρωση, στην πιο ανοικτή και ακόμα πιο αντιπροσωπευτική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στην αμεσότητα και στην έγκαιρη κινητοποίηση για κάθε θέμα που αφορά το κυνήγι στο συνολο της εδαφικής περιφέρειας της Μακεδονίας και της Θράκης