ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Γενική συνέλευση στη Σύρα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σύρου καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ  στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ερμούπολης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα Κυριακή 18 Δεκεμβρίου  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών και περιλαμβάνει  ένα και μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ :Την αποδοχή δωρεάς προς το Σύλλογο οικοπέδου μετά κτισμάτων από ιδιώτη.
Η παρουσία όλων σας θεωρείται απαραίτητη.


                   ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ