ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Η δική μας πίτα!ΣΑ
Σας προσκαλούμε στην  κοπή της πίτας του συλλόγου μας που 

θα γίνει στις  22/2/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 στο 

θέατρο ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΑΪΡΗ  στην θέση ΛΑΖΑΡΕΤΑ. 

Θα ακολουθήσει κλήρωση δώρων. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με τιμή το Δ.Σ. του Κ.Σ. Σύρου.