ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Ο Τύπος γράφει.


Αυτό είναι το ενδιαφέρον της κ. Υ.ΠΕ.Κ.Α. για το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η "Πράσινη ανάπτυξη" που μας απαγορεύει την πρόσβαση στα κυνηγοτόπια. Αυτή είναι η εκλεκτή του πρωθυπουργού. Αυτή είναι η Green Τίνα...

ΠΗΓΗ: www.news247.gr