ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Καλή χρονιά!

Τούτος ο χρόνος έγειρε, στην δύση του είναι τώρα.
Ένας καινούριος έρχεται γιομάτος πλούσια δώρα.

Υγεία εγώ παρακαλώ να φέρει στον καθένα.
Κυνήγια με ασφάλεια ας κρύβει και για μένα.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ