ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Εποχή της κάλπης και στο Δοξάτο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης & Αρχαιρεσίες του
Κυνηγετικού  Συλλόγου Δοξάτου

Μετά από την 03/16-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Σ. Δοξάτου και έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 7 και 26 του καταστατικού του Συλλόγου μας, καλούμε τα μέλη μας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26/04/2015 και ώρα 09:00 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. και 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Λογοδοσία για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκθέσεις ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κ.Σ. Δοξάτου.
4. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 και Προϋπολογισμού έτους 2015.
5. Πρόσθετη εισφορά υπέρ του Συλλόγου για την κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016 με σκοπό την υλοποίηση φιλοθηραματικών έργων.
6. Πρόσθετη εισφορά ποσού πέντε ευρώ (5,00€) υπέρ της ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016.
7. Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αναβολής λόγω μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 03/05/2015 ημέρα Κυριακή στον ίδιο τόπο και χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ανεξαρτήτως συμμετοχής. Το παρόν στην Γενική μας Συνέλευση θα δώσει η υπεύθυνη θήρας του Δασαρχείου Δράμας κα. Δημητριάδου Σταυρούλα.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα αρχίσουν η εκλογές του συλλόγου μας. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει από τις 11:00 και θα τελειώσει στις 14:00. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου μας με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Καλούμε επίσης τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή να την καταθέσουν από Δευτέρα 23/03/2015 έως το Σάββατο 11/04/2015 στο Δ.Σ του Συλλόγου κατά τις ώρες λειτουργίας του Συλλόγου (10:00πμ – 13:00μμ) και θα πρέπει να φέρουν τα εξής δικαιολογητικά:
I.    Αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας (συμπληρώνεται στον Σύλλογο).
II.   Φωτοτυπία Άδειας Θήρας 2014.
III.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

IV.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για μη καταδίκη του για παράβαση περί θήρας.