ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Πίσω ολοταχώς από την Δ/νση Δασών Πελοποννήσου! 
 
Γ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΚΑΝΑΡΗ 22-24 ΤΗΛ: 2610-361671/ 72 FAX: 2610-346614
Url: www.kynomp.gr ||  E-mail : info@kynomp.gr
 
ΠΑΤΡΑ 1 - 6 - 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Aνάκληση της υπ' αριθ. πρωτ. 28021/1590/05-4-2011 απόφασής της περί κήρυξης έκπτωτου του Δ.Σ της Γ΄ Κ.Ο.Π

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. πρωτ. 49405/3123/9-6-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο προέβη στην ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 28021/1590/05-4-2011 απόφασής της περί κήρυξης έκπτωτου του Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. και Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 49405/3123 - Πάτρα, 09-6-2011 ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόφασης κήρυξης Δ.Σ. έκπτωτου.

   ΄Εχοντας υπόψη:
  1. Την υπ` αριθμ. 28021/1590/05-4-2011 απόφασή μας.
  2. Το υπ` αριθμ. 39686/2430/13-5-2011 έγγραφό μας.
  3. Το υπ` αριθμ. 471/28-5-2011 έγγραφο των μελών του εκπιπτόμενου Δ.Σ. της Γ` Κ.Ο.Π.
  4. Τις από 30-5-2010 αρχαιρεσίες της Γ` Κ.Ο.Π.
  5. Το από 455/31-5-2011 έγγραφο της Γ` Κ.Ο.Π σχετικό με πρακτικό αποδοχής ιδιότητας μέλους προσωρινής διοίκησης-συγκρότησης σε σώμα παραλαβής και προκήρυξης αρχαιρεσιών.

  Αποφασίζουμε Ανακαλούμε την 28021/1590/05-4-2011 απόφασή μας περί «Κήρυξης έκπτωτου του Δ.Σ. της Γ` Κ.Ο.Π και Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης» δεδομένου ότι ενόψει των αρχαιρεσιών που διενεργήθηκαν την 30η -5-2010 στην Γ` Κ.Ο.Π εξελέγη νέο Δ.Σ. και ως εκ τούτου το κηρυχθέν με την προαναφερθείσα απόφαση ως έκπτωτο Δ.Σ. δεν υφίστατο πλέον με αποτέλεσμα η εν λόγω απόφαση να μην έχει πλέον αποδέκτη.

  Ο Διευθυντής Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Νικόλαος Μπακουλόπουλος - Δασολόγος

ΠΗΓΗ: www.kynigos.net.gr