ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης έγινε μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος – EUROSITE.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) έγινε κανονικό μέλος του EUROSITE, ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος.
Το Eurosite είναι το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων, τόσο κρατικών όσο και ιδιωτικών ή άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθεί πρακτικά ζητήματα για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε και το 1989 και σήμερα έχει ως μέλη 56 οργανισμούς από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από το Eurositeγίνεται προώθηση θετικών παραδειγμάτων προστασίας της φύσης και αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των μελών.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης είναι η μοναδική κυνηγετική οργάνωση από όλη την Ευρώπη που έγινε δεκτή ως μέλος στον οργανισμό αυτό, μετά από απόφαση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Eurosite. Προηγήθηκε παρουσίαση των δράσεων της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, κύρια στους τομείς της βελτίωσης ενδιαιτημάτων και προστασίας της άγριας πανίδας.