ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Νέα με πολλά ερωτηματικά από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

Ακόμα 48 μηνύσεις προσέθεσε στο ενεργητικό της για το μήνα Δεκέμβριο του 2011 η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.
Πολλές από αυτές αφορούσαν το κυνήγι μπεκάτσας στο καρτέρι, ενώ υπήρξαν και μηνύσεις για παράνομη θήρα σε καταφύγια άγριας ζωής, μεταξύ των οποίων και το καταφύγιο άγριας ζωής του Δέλτα του Έβρου.

Συνολικά για το 2011 οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης υπέβαλαν 379 μηνύσεις για παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ θα συνεχίσει και το 2012 με την ίδια θέρμη και επιμονή το έργο της, παρά τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως από την υψηλή τιμή της βενζίνης, ειδικά στις αγροτικές και ορεινές περιοχές που κινούνται τα οχήματά της.

ΠΗΓΗ: http://www.hunters.gr/
=================================================


Με τα στατιστικά που δημοσιεύει η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ, βλέπουμε ότι για όλο το 2011 υποβάλλονταν, περίπου, μια μήνυση την ημέρα!


Αφενός αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα της θηροφυλακής και αφετέρου την έλλειψη παιδείας από μέρους όλων αυτών που αξιώνουν να συγκαταλέγονται στην κυνηγετική οικογένεια.

Να συνεχίσω το σχόλιο ή έχεις καταλάβει;...!!!