ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα από τον σύλλογο της Σύρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Το διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου κατά την συνεδρίαση της 24/8/2012 μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ήταν και η αναφορά της θηροφύλακα του συλλόγου Ξαγοράρη Ειρήνη σχετικά α) με προτροπές και υποδείξεις που δέχεται από μέλη του συλλόγου για το πώς να λειτουργεί ως θηροφύλακας και β) τις απειλές που δέχεται για τη σωματική της ακεραιότητα προκειμένου να μην εκτελεί τα καθήκοντα της όπως έχει υποχρέωση βάσει των νόμων περί θήρας για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος  αποφασίσθηκε ομόφωνα  ότι το Δ.Σ στηρίζει την θηροφύλακα μας κατά την άσκηση των καθηκόντων της που αφορούν τους νόμους περί θήρας και δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα της αρωγός και στηρικτής των υπηρεσιών της.
Επίσης δηλώνουμε ότι την ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα σωστή άσκηση των καθηκόντων της και καθιστούμε σαφές προς όλους, ότι θα σταθούμε απέναντι σ' αυτούς που επιθυμούν την αστάθεια στο σύλλογό μας και μόνος τους σκοπός, είναι να καλλιεργούν κλίμα  έντασης και μίσους μεταξύ των μελών μας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου.