ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Κυπραίικα νέα.

Η Υπηρεσία Θήρας απελευθερώνει δύο αετούς.Δύο αετοί, Aquila fasciata, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί τραυματισμένοι , μετά από εξάμηνη περίθαλψη τους στο κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας, θα απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον στις 3 Μαρτίου στην επαρχία Πάφου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άγριας Ζωής.
Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής είναι μια ευκαιρία να αντιληφθούμε τις πολλές όμορφες και ποικίλες μορφές της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αλλά και να ευαισθητοποιηθούμε στα θέματα προστασίας τους.
Στην Κύπρο, η αλλαγή των χρήσεων γης τα τελευταία 30 χρόνια έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει επηρεάσει δυσμενώς την άγρια ζωή του τόπου, προστίθεται στη ανακοίνωση και σημειώνεται ο κατακερματισμός και η καταστροφή σημαντικών βιοτόπων με τις επιπτώσεις τους να είναι άμεσες και πολλές φορές μη αναστρέψιμες.
Ήδη, αναφέρεται, μερικά είδη πτηνών που απαντούνται στην Κύπρο, βρίσκονται «υπό απειλή» όπως ο γύπας, το περδικοσιάχινο, ο νησόγλαρος και ο κλόκκαρος ενώ η πουρτάλλα ένα είδος που ήταν κοινό πριν εξήντα χρόνια στην Κύπρο, σήμερα θεωρείται ως εξαφανισμένο.
Επίσης πολλά άλλα είδη (ακόμα και είδη που θεωρούνταν κοινά τα προηγούμενα χρόνια), βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση λόγω των αλλαγών των χρήσεων γης όπως π.χ το βανέλλι ή γιαννής, η κράγκα και ο κορυδαλλός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας.
"Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή της Κύπρου και ειδικότερα η πτηνοπανίδα είναι η παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών με τη χρήση ξοβέργων, δικτύων και συσκευών που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών, το οποίο ακόμα και σήμερα αποτελεί μεγάλη απειλή για αρκετά είδη και το οποίο λειτουργώντας συσσωρευτικά, επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις", αναφέρεται.
Ακόμα, μία άλλη σημαντική απειλή για τα είδη της πανίδας είναι η λαθροθηρία τόσο των θηρεύσιμων αλλά και άλλων σημαντικών προστατευόμενων ειδών, όπως του ενδημικού κυπριακού αγρινού, αναφέρει η Υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι κάθε χρόνο καταγγέλλονται και προσάγονται στα Δικαστήρια εκατοντάδες υποθέσεις λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης.
Σημειώνει δε ότι η επιβολή αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών αλλά και η ανάπτυξη και καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης από όλους αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες που συμβάλουν στη μείωση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής.