ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Ανέξοδες οι αδιέξοδες απαγορεύσεις!

Στην εκπνοή της κυνηγετικής περιόδου ήρθε η απαγόρευση του κυνηγίου στον Αμβρακικό Κόλπο.

Θέμα: Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

ΑΘΗΝΑ  05/1/2012

Αρ.Πρωτ.: 165205/20

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων στην έκταση των ζωνών Α και Α1 του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού, έτσι όπως αυτές οριοθετούνται στην ΚΥΑ 11989/2008 (17 σχετ), αλλά μόνο στο τμήμα που ανήκει στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Πρέβεζας, δηλαδή στο τμήμα που έχει θεσμοθετηθεί ως Υγροβιότοπος Ραμσάρ. Η απαγόρευση ισχύει για ένα έτος από την δημοσίευση της παρούσης. 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.        

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΗΓΗ: http://kynhgotopos.blogspot.com/