ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Οι κυνηγοί των λαθροκυνηγών.

Εύφημος μνεία γίνεται στο blog "ΘΗΡΕΥΕΙΝ" για τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες της Μεσσηνίας και την δουλειά τους, η οποία εκτός από την φύση και την άγρια ζωή, προστατεύει και το ίδιο το κυνήγι.

Κατ' επανάληψη μέσα από εδώ έχει γίνει αναφορά για την πολύτιμη προσφορά - συνεισφορά του σώματος της θηροφύλακης.

Βέβαια δεν θα μπορούσαν και από εκεί, τους κόλπους της θηροφυλακής, να λείψουν τα κακώς κείμενα και οι επίορκοι, οι οποίοι αμαυρώνουν το ήθος και το προφίλ του συνόλου.

Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο του συνάδελφου, μα και τα περιστατικά που εξιστορούν οι θηροφύλακες, "πατώντας" στον παραπάνω σύνδεσμο.

Και μια που τα λέμε, να πω ότι οι τελευταίες πληροφορείες μου, λένε ότι ο πρόεδρος της Γ' ΚΟΠ κ. Μαρκόπουλος, έχει κλιθεί να λύσει έναν γόρδιο δεσμό κάπου κοντά στο "αυλάκι"!!!

Σε αναμονή των εξελίξεων λοιπόν...