ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ. 2310 477128 – 477129, 6973 808934, FAX 2310 473863 – 475301http://www.hunters.gr, e-mail: info@hunters.gr


Αγαπητοί φίλοι,

Σας στέλνουμε ενημέρωση για πρόσφατα νέα
Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 2580, Ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2012) περιέχεται τροποποίηση της υπ’ αριθμ 173803/2135/31.07.2012 απόφασης «Ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013», με την οποία μειώνεται το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο κάρπωσης ανά κυνηγό για την πετροπέρδικα (Alectoris graeca) από τέσσερα (4) άτομα σε δύο (2).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των κυνηγών ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις.

Ως Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για την αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια του Υπουργείου ΠΕΚΑ, που έγινε χωρίς ουδεμία συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις και μάλιστα παραμονή της έναρξης του κυνηγίου της πέρδικας. Ενέργεια που αποδυναμώνει το κλίμα συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΑΘ για το Iphone – νέο δημιουργικό – ανανέωση πληροφοριακού υλικού – σύνδεση με social media – καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών – ευκολότερη πλοήγηση – προσθήκη νέων αυτόματα από την ιστοσελίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν από το App store

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η προσπάθεια της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ για την προστασία του κολχικού φασιανού αναφέρεται στο πανευρωπαϊκό site για την Επιμέλεια της Γης (LAND STEWARDSHIP)

http://landstewardship.eu/

Εδώ μπορείτε να δείτε στο χάρτη της Ευρώπης ποιες άλλες περιοχές μνημονεύονται και κάντε click στο σημάδι που αφορά την Ελλάδα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπορείτε να μας επισκεφθείτε και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook