ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Αναζητείται ο Πρόεδρος του "Πράσινου Ταμείου"


Τη θέση Προέδρου τού περίφημου «Πράσινου Ταμείου» προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στο www. opengov. gr.

Να θυμίσουμε ότι το Πράσινο Ταμείο αντικαθιστά το Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σκοπό την διαχείριση των πόρων για αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Μάλιστα, κάθε χρόνο θα δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό σε αντίθεση με τις αδιαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης δράσεων για το περιβάλλον μέσω του ΕΤΕΡΠΣ.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα έχει τετραετή θητεία.

Πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010.

ΠΗΓΗ: http://fimotro.blogspot.com
=================================================

Ποιος θα είναι άραγε ο ένας, ο εκλεκτός και επιστημονικά άρτια καταρτισμένος, που θα μοιράσει τα λεφτά εκεί που πρέπει;

Θα τα μοιράσει εκεί που πρέπει;

Δεν θα μου κάνει εντύπωση καμία, αν όλως τυχαίως, ο Πρόεδρος είναι μέλος κάποιας ΜκΟ!