ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Απριλίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.οο π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σύρου- Ερμούπολης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22 Απριλίου στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Θα θεωρηθεί δε σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών. (άρθρο 7, παραγρ. 7 του καταστατικού του Συλλόγου)

ΘΕΜΑΤΑ:

*                    Έγκριση απολογισμού έτους 2011 και προϋπολογισμού έτους 2012
*                    Πεπραγμένα Δ.Σ περυσινής περιόδου.
*                    Διάφορα θέματα
 
 
 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                                   ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ