ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Χρόνια πολλά.

Ευχές ζεστές και ειλικρινείς για χρόνια πολλά με υγεία για όλους τους επισκέπτες του blog.
Ζεστές κάννες με σύνεση και λιγότερα ατυχήματα σε όλους όσους μπορούν να πατούν ακόμη τα Ελληνικά βουνά.