ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Η Τήνος έχει γενική.ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ


   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τήνου, προσκαλεί όσους θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2010-2011, να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 

11:00 π.μ.

Στο ‘Ιδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού (Πολυμέρειο)
  
 Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

1.     Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
2.     Έγκριση Απολογισμού 2010 και Προϋπολογισμού 2011.
3.     Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ.
4.     Λοιπά θέματα
  
     Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ  
Ο Γενικός γραμματέας   
 ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ