ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Η τρέλα της γραφειοκρατείας συνεχίζεται!

Η προτεινόμενη αλλαγή νομοθεσίας στην Ελλάδα, θα νομιμοποιήσει ως εκτροφείς σκύλων μόνο αυτούς που ασχολούνται με την μαζική και απρόσωπη εκτροφή κουταβιών και θα θέσει εκτός νόμους μεμονωμένους χομπίστες εκτροφείς που ανατρέφουν λίγες η και μόνο μία γέννα σκύλων στο σπίτι τους από ένα και μόνο θηλυκό. 

Παγκοσμίως εκτροφέας σκύλου θεωρείται αυτός που εκτρέφει υπεύθυνα και ελεγχόμενα ακόμα και μία μόνο γέννα. Με αυτό τον τρόπο έχουν σταθεί στα πόδια τους και διατηρούν την υψηλή ποιότητά τους πάρα πολλές φυλές. Η Ελληνική πρόταση με τις παράλογες απαιτήσεις περί χώρου, εγκαταστάσεων κλπ αποτελεί στην ουσία  απαγόρευση της οικιακής, χομπίστικης και υπεύθυνης εκτροφής. 

Αυτό θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία και θα ευνοήσει αποκλειστικά εκτροφείς που εκτρέφουν μαζικά, με μόνο κριτήριο το κέρδος. Η προτεινόμενη νομοθεσία βασίζεται σε εξωφρενική άγνοια περί των πρακτικών εκτροφής παγκοσμίως και ειδικά στις κυνολογικά αναπτυγμένες χώρες. Ουσιαστικά σχεδόν εξομοιώνει την εκτροφή σκύλων με την βιομηχανική εκτροφή παραγωγικών ζώων όπως βοοειδή, όρνιθες κλπ. 

Διαβάστε και σχολιάστε ΕΔΩ.

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ. 2310 477128 – 477129, 6973 808934, FAX 2310 473863 – 475301
Σας ενημερώνουμε για τα εξής θέματα
 
Μια τέτοια προσπάθεια ξεκίνησε στη Χαλκιδική κατόπιν σύνταξης μελέτης από θηραματολόγο της ΚΟΜΑΘ, εγκρίσεως από τη Δασική Υπηρεσία και χορήγησης εξοπλισμού από το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας.