ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ. 2310 477128 – 477129, 6973 808934, FAX 2310 473863 – 475301
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 635/16-05-2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε ανακατανομή αξιωμάτων. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Καλογεράκος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Γιαπουτζής Απόστολος
Γενικός Γραμματέας : Πολυχρόνης Ιωάννης
Ταμίας : Σοφιανίδης Γεώργιος
Μέλη : Ευμοιρίδης Δημήτριος, Σερραίος Λοΐζος, Τσιώμπρας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: