ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Όλοι τα κεφάλια ΜΕΣΑ!Μέσα στον ορυμαγδό των εξελίξεων που βιώνουμε όλοι μας, άλλος πολύ και άλλος λίγο, είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν και φαινομενικά, δεν σε αγγίζουν άμεσα σου τραβούν την προσοχή για το τι μπορεί να ακολουθήσει.Αυτά τα ρητορικά ερωτήματα «Τι θέλει να πει ο ποιητής» και «Που θα πάει η βαλίτσα» είναι η επίγευση που αφήνει στο στόμα του κάθε πικραμένου το κάθε νέο μέτρο, το οποίο είναι η κορυφή του παγόβουνου, από όλα όσα μπορεί να σημαίνει ένα νέο σχέδιο νόμου, υπουργική απόφαση, κ.ο.κ.Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση της Δασικής Αρχής Δωδεκανήσου και αφήστε το μυαλό σας να τρέξει όσο θέλει, για το τι μας περιμένει στο άμεσο μέλλον. Είναι βέβαιο ότι όπου και να πάει, θα εκπλαγείτε με όλα αυτά τα επιπλέον που μας ετοιμάζουν και σας διέφυγαν! 

Και μην ξεχνάτε ότι ανήκουμε στην ίδια περιφέρεια...ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ!!!

 Αστυνομική διάταξη για την αλισφακιά, την ρίγανη, την κάππαρη, το θυμάρι και άλλα αρωματικά φυτά, εκδόθηκε από το δασαρχείο Δωδεκανήσου! Σύμφωνα με την διάταξη, οι κάτοικοι των νησιών μας μπορούν να μαζεύουν αυτά τα φυτά, μόνο για δική τους χρήση.
Για εμπορικούς λόγους, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι οι κάτοικοι των νησιών μας επιτρέπεται να μαζεύουν μέχρι δύο κιλά μανιτάρια ενώ για την μεταφορά φυλλοχώματος από τα δάση, απαιτείται πρώτα άδεια.
Ειδικότερα, στην απόφαση του δασαρχείου αναφέρονται τα εξής:

«Ι. Απαγορεύουμε
α) Την εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δημόσιες χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις, χωρίς την

προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. ΙΙ της παρούσας, με τους όρους αυτής.

β) Την εκρίζωση, την συλλογή ανθέων, βολβών ή την αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση φυτών της οικογένειας των Oρχεοειδών (Orchidaceae), της οικογένειας των Κρινοειδών (Liliaceae) και της οικογενείας των Παιωνιιδών (Paeoniaceae).

ΙΙ. Επιτρέπουμε
α) αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των ατομικών αναγκών, τη συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως, Ρίγανη (Origanum sp.), Φασκόμηλο ή Αλιφασκιά (Salvia.sp.), Θρούμπι (Satureja

sp.), Θυμάρι (Thymus sp.), Μέντα (Mentha sp.), Ασφάκα ή Παπουλιά (Phlomis sp.). Καθώς και των ειδών Κάππαρη (Capparis sp.) και Κρίταμο (Crithmum sp.) κατά το κατάλληλο ανά είδος στάδιο συλλογής. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του μισού (½) κιλού κατ’ άτομο την ημέρα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ


β) για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, τη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε μεγαλύτερες ποσότητες, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα καθορίζονται επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος.

Σημειώνεται ότι δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura, κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του οικοσυστήματος.

ΙΙΙ. Επιτρέπουμε καθ ́ όλο το έτος, τη συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ ́ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού.

Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση καθώς και η συλλογή ποσού μεγαλύτερου των δύο (2) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.
Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.

ΙV. Επιτρέπουμε την απόληψη και μεταφορά φυτοχώματος (φυλλόχωμα), από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, μόνο μετά από έγκριση της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.

ΙV. Επιτρέπουμε καθ ́ όλο το έτος τη συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή καρπών για φαρμακευτική χρήση, απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ άτομο και ημέρα.

Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των παραπάνω χωρίς την άδεια της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.

Γενικοί όροι:
Η παρούσα ΔΑΔ ρυθμίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που:
α. δεν υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας,
β. υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας χωρίς πρόβλεψη δευτερευουσών καρπώσεων,

γ. αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες καρπώσεις της διαχειριστικής μελέτης ή του πίνακος υλοτομίας, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα για συλλογή ειδών τα οποία:

α. περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του Π.δ.67/1980 (ΦΕΚ Α ́ 23) και είναι απόλυτης προστασίας
β. δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους και συνεπώς δεν υπάρχει καθορισμένο μίσθωμα

1. Δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήματος

2. Η παρούσα ΔΑΔ ισχύει για τις εκτάσεις της περιοχής αρμοδιότητας της δ/νσης δασών δωδεκανήσου για τα είδη και τις περιοχές συλλογής που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 και 3 των γενικών όρων.

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και όπου απαιτείται καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια, προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής και του νομού Δωδεκανήσου.

Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια της δασικής αρχής, προορίζονται μόνο για τη κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορευμένης της χρήσης τους για εμπορικούς σκοπούς.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 §3 και άρθρο 287 §22 του Ν.δ. 86/1969 όπως ισχύουν καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/12. Τα δε παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.δ.86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4138/2013.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δ/νσης δασών δωδεκανήσου, της Ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
δασολόγος MSc»

ΠΗΓΗ : www.rodiaki.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το κυνήγι δεν καταστρέφεται απο την αδιαφορία αλλά κυρίως απο την ημιμάθεια αυτών που έχουν αναλάβει το ρόλο να ενημερώνουν τους υπόλοιπους. Ας πάμε στο θέμα μας. Η κοπή και εκρίζωση των αυτοφυών φυτών δύναται να απαγορευθεί σύμφωνα με νόμο που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1934. Επίσης, επιβάλλεται η απαγόρευση κοπής και εκρίζωσης σύμφωνα με το Β.Δ. 657/63 (ΦΕΚ 191/Α/2-11-1963) Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών. Η συγκεκριμένη ρυθμιστική διάταξη δεν ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ αλλά δίνει δικαίωμα συλλογής για ατομική χρήση (όπου το 1/2 κιλό ανά ημέρα είναι υπορβολικά μεγάλη ποσότητα) και ρυθμίζει την συλλογή για εμπορική χρήση.
ΕΣΥ προτιμάς να μπορεί το κάθε λαμόγιο να ξαμολάει 20 πακιστανούς σε μια πλαγιά και να ξεριζώνουν κάθε τι όρθιο;
Και επειδή μίλησες για το Αιγαίο, η Δ/νση Δασών Κυκλάδων έχει ήδη εκδόσει παρόμοια απαγορευτική διάταξη πριν απο τα Δωδεκάνησα.

kaliakouda είπε...

Καλημέρα και σε σένα φωτεινέ παντογνώστη φίλε μου!

Συμφωνώ μαζί σου, μην σου φαίνεται παράξενο, σε πολλά από αυτά που λες. Τόσο για την ημιμάθεια μου που πολύ εύστοχα θίγεις, όσο και για αυτούς που εκτελούν «εντεταλμένη υπηρεσία» και ξεγυμνώνουν τα βουνά του τόπου μας, έχοντας προσχηματική δικαιολογία την εξασφάλιση του μεροκάματου και δεν είναι μόνο Πάκισταν boys!

Αυτό που ήθελα να επισημάνω εγώ όμως και ίσως δεν το έκανα καλά και έθιξα τους γνωστικούς σου διευρυμένους ορίζοντες, και να με συγχωρείς, είναι ότι όλοι μας (έξυπνοι και χαζοί, αγράμματοι και γραμματιζούμενοι, ημιμαθείς και σωστά πληροφορημένοι όπως εσύ) έχουμε μπει σε μια μέγγενη, η οποία μόνο σκοπό έχει να αποστραγγίσει και την τελευταία ρανίδα οικονομικής ρευστότητας που μπορεί να έχει ο καθένας μας, η οποία πιέζει από γύρω γύρω. Και ναι δεν φοβάμαι να σου πω, ότι προτιμώ έναν οποιασδήποτε εθνικότητος να μαζεύει, για τον οποιονδήποτε λόγω μάραθο και ρίγανη για να την «βγάλει», παρά να παραμονεύει στα σκοτεινά πότε θα περάσει η κόρη σου, ή, η γυναίκα μου για να τις κάνει τόπι στο ξύλο για 30 ευρώ. Η να φοβάμαι να κοιμηθώ και να διπλοκλειδώνω, μην τύχει και ξυπνήσω με «παρέα».

Όλα αυτά όμως είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν βγάζει πουθενά προφανώς τώρα, πόσο μάλλον μέσα από μερικές γραμμές και δη, όταν η κουβέντα αυτή γίνεται ανάμεσα σε έναν φωστήρα όπως εσύ και έναν ημιμαθή όπως εγώ.

Όπως και να’ χει όμως, σ’ ευχαριστώ πολύ που πέρασες από εδώ και για τις γνώσεις σου που μοιράστηκες μαζί μας. Είναι τιμή για κάποιον ημιμαθή, ο ιστότοπος που διατηρεί να δέχεται τέτοιες υψηλού επιπέδου επισκέψεις!