ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Συστάσεις στους κυνηγούς με αφορμή την εμφάνιση αφθώδη πυρετού στη Βουλγαρία.


Σύσταση στους κυνηγούς να σταματήσουν κάθε μετάβαση για κυνήγι στη Βουλγαρία και να μην μεταφέρουν θηράματα από τη γειτονική χώρα στην Ελλάδα, απευθύνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στην περιφέρεια του Μπουργκάς.

Σε ό,τι αφορά το κυνήγι εντός των συνόρων της χώρας, η αρμόδια υπηρεσία παρακαλεί τους κυνηγούς να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώνουν ύποπτα κλινικά συμπτώματα και αλλοιώσεις σε άγρια ζώα (αγριόχοιρους, ελάφια, άγρια μυρηκαστικά). Αναλυτικότερα, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

«Στις 5 Ιανουαρίου 2011 οι αρχές της Βουλγαρίας ανακοίνωσαν την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στη χώρα τους, στην Περιφέρεια Burgas.

To νόσημα εντοπίστηκε σε αγριόχοιρους που θηρεύτηκαν στο πλαίσιο της κυνηγετικής περιόδου, σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος προχώρησε σε έκδοση απόφασης μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος από τη Βουλγαρία στα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και απαγορεύσεις αποστολής ζώντων ζώων, ευαίσθητων στη νόσο ειδών (όλα τα δίχηλα, οικόσιτα ή άγρια) και των προϊόντων αυτών.

Ο αφθώδης πυρετός, πέραν των κατοικίδιων δίχηλων ζώων (Βοοειδή - αιγ/τα - χοίροι), μπορεί να προσβάλει και όλα τα άγρια δίχηλα ζώα (αγριόχοιροι - ελάφια - άγρια μηρυκαστικά κ.λ.π.).

Για τον παραπάνω λόγο, συστήνουμε στους κυνηγούς να σταματήσουν άμεσα και μέχρι νεοτέρας, κάθε μετάβαση για κυνήγι στη Βουλγαρία, καθώς και τη μεταφορά θηραμάτων από τη Βουλγαρία στη χώρα μας. Επίσης, για το εγχώριο κυνήγι, παρακαλούμε τους έλληνες κυνηγούς, κάθε φορά που παρατηρούνται ύποπτα κλινικά συμπτώματα - αλλοιώσεις (ερυθρότητα, φυσαλίδες ή πληγές σε στόμα - γλώσσα - χείλη - ρώθωνες - μαστό - κατώτερα άκρα, γύρω ή ανάμεσα στα δάκτυλα, χωλότητες) σε άγρια δίχηλα ζώα, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές για να εξετάζουν τα ύποπτα ζώα.

Το ίδιο ισχύει για ζώα των παραπάνω ειδών τα οποία βρίσκονται νεκρά».

ΠΗΓΗ: www.kynigos.net.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: