ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Νέα από την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ.

Η αγριαγγινάρα σπέρνεται τα τελευταία έτη στη χώρα μας για παραγωγή βιοκαυσίμων, εκτός αυτού όμως μπορεί να προσφέρει σοβαρά οφέλη και στην άγρια πανίδα. Συγκεκριμένα αποτελεί ένα φυτό που ξεπερνά τα δύο μέτρα ύψος προσφέροντας κάλυψη κάτω από τα αγκανθώδη φύλλα της και σπόρους στα σποροφάγα πτηνά. Επιπρόσθετα είναι πολυετές φυτό συνεπώς τα οφέλη είναι μακροχρόνια χωρίς να απαιτείται κάθε χρόνο σπορά.


Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης ενδιαιτημάτων, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ πραγματοποιεί σπορές αγριαγγινάρας σε κατάλληλες περιοχές. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν σπορές στην περιοχή της Ορμύλιας του Νομού Χαλκιδικής, μετά από διερεύνηση και τεκμηρίωση από τον επιστημονικό συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ. Πέραν από την προστασία της άγριας πανίδας, αξίζει να σημειωθεί πως η εκτέλεση των εργασίων γίνεται με την ουσιαστική βοήθεια του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορμύλιας, αλλά και την εθελοντική εργασία πολλών απλών κυνηγών, καθώς και αγροτών της περιοχής.

ΠΗΓΗ : www.hunter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: